یادش بخیر

بعد چهار سال

                    رنگ و لعاب اینجا عوض شده

                                                            آدرسش هم!

 

چهار تا مطلب آخرم رو هنوز خیلی دوست دارم

شاید بیشتر از قبل  زبان

/ 4 نظر / 41 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

من نمیگویم که انسان مرده است من نمیگویم راست گفتن مشکل است من نمیگویم حقیقت را ببین ارزوی کودکان ما را ببین راستی من لال لالم تو بگو در مرام راست مردان قصه گو راستی در سرزمین دیگران کج زیستن به ز ریگ نو گران کاخ شاهی شما ویرانه باد خانه ی این مردمان افسانه باد صاحبان سر بی عقلی بس است سر شکستن عقل دیدن دیگر بس است عقل ما در کوچه های خاکی است عقل تو در مخمل و تن نازی است من نمیگویم خرد گم گشته است من نمی گویم حقیقت شاکی است راستی راست گفتی زندگی یک بازی است راستی راست گفتن هم بازی است دست کش از بیداد خود وا رهان من را در افکار خود لال میگردم سکوتم کافی است شعر ها هم برایت لالایی است سلام راستش نتونستم همه رزو بخونم اما خوشحالم که باهات آشنا شدم [گل]

شقایق

این همه وقت کجا بودی؟فکر کردم دیگه هیچ وقت نمی نویسی.یادش بخیر...

شقایق

سلام چرا چیزی نمی نویسی؟

سینگو

سلام شعرهای بسیار زیبایی گذاشتی.