یادش بخیر

بعد چهار سال                     رنگ و لعاب اینجا عوض شده                                                             آدرسش هم!   چهار تا مطلب آخرم رو هنوز خیلی دوست دارم شاید بیشتر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 122 بازدید

ماهِ من

ماه امشب،                جامه از دلهره ی بيداريِ تو پوشيده... که نمايان شدنت؛                        همه زيبائی هاست                           همه دلشادی ست                              همه بی ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 93 بازدید

ديگر

نمی چرخد                نمی جُنبد                               نمی بارد                                             نمی شويدهوايی قصه را حتیبه يال ِ يادِ بادِ گُم                        نمی دوزد                                       نمی دوزد!....             ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 87 بازدید

۲۷

آن که می گويد دوست ات می دارم                                                   خنياگری ست، نه غمگين                                                                                         که آواز اش را يافته است هزار ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 89 بازدید
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
دی 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
2 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
10 پست
شهریور 82
16 پست
مرداد 82
28 پست
تیر 82
11 پست