ترانه هاي كوچك

تقدير

بی گمان نا آگاهی ست
آنچه آسان جو را وا می دارد
که سراشيبی را
نام بگذارد تقدير
و مقدّر را
چيزی پندارد
که نمی يابد تغيير

+ من ; ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()