ترانه هاي كوچك

اين بار

در آوردنِ نوش دارويم تعجيل نکنيد
اصلا معطل کنيد
هرچه دير تر . . .

گاهی درد، مُسکِن است
وقتی تلخ، شيرين است
آنگاه زجر، جان را می پروراند . . .

گاهی اخم، لبخند
و آه، های است و هو

پس به هر بهانه می توانيد
                                     تاخير کنيد

اما مراقب باشيد نوش دارويم را به زمين نريزيد
                                                                که هرچه دير تر بايد بنوشم اش

+ من ; ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢
comment نظرات ()