ترانه هاي كوچك

قاضی

غايبان ِ صحنه
                   چه می گويند

چه دارند که بگويند
                          از آنچه نديده و نشنيده و نپرسيده اند

+ من ; ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ شهریور ،۱۳۸٢
comment نظرات ()