ترانه هاي كوچك

وظيفه ی منطقی

و ما را بنگر
بيدار
كه هشيواران ِ غم ِ خويش ايم.

خشم آگين و پرخاش گر
از اندوه ِ تلخ ِ خويش پاسداري مي كنيم،

نگه بان ِ عبوس ِ رنج ِ خويش ايم
تا از قاب ِ سياه ِ وظيفه ئي كه بر گِرد ِ آن كشيده ايم
خطا نكند.

شاملو

+ من ; ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()