ترانه هاي كوچك

تعبير

باز خواب ديدم

                     کدام گــــرما
                     کدام سلام
                     کدام نگـاه
                     کدام نيـاز
                     ندانسته منتظر نشسته؟

تا اين رويای شيرين را
به کابوسی تکراری بدل کند

+ من ; ٧:٠۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

ميان ِ ماندن و رفتن . . .

ميان ِ ماندن و رفتن حکايتی کرديم
که‌ آشکارا در پرده ی کنايت رفت

مجال ِ ما همه اين تنگ مايه بود و، دريغ
که مايه خود همه در وجهِ اين حکايت رفت . . .

احمد شاملو

+ من ; ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

نفحـــاتِ صبح

ســــــــر ِ آن ندارد امشب، که بر آيد آفتابــــی

 

چه خيالها گذر کرد و گذر نکرد خـــــــــوابـی

به چه دِير ماندی ای صبح که جان ِ من بر آمد

بــزه کـــردی و نکــــردند مــؤذنان ثــوابــــــی

نفس ِ خروس بگرفت که نوبتی بخــــــــــــواند

 

همه بلبلان بمردند و نماند جــــــــــز غرابی

نفحـــــــاتِ صبح دانی ز چه روی دوست دارم

 

که به روی دوست ماند که بر افکند نــقابی

دل ِ من نه مـــردِ آن است که با غمش بر آيـد

 

مگســی کجا تواند که بــــيفکند عقابـــــی

 

پا نويس:     -  بارون مياد و همه چيزو ميشوره جز اين ذهن راکد!
                    هوس مسافرت کردم
                    شب ِ بارون زده ی دريا کنار، سرد و خيس

                 -  هيچ ميدونستين خيلی دوست داشتنی هستين . . .  (:

+ من ; ٢:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٤ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()